За улицата

„Отец Паисий“ е знакова пловдивска улица, успоредна на Главната, оформила се през годините като нейна динамична алтернатива.

В плана на Йосиф Шнитер от 1896 година, поставил началото на съвременната урбанистична политика на Пловдив в края на ХІХ и началото на ХХ век, тя е отбелязана като улица № 9 и е съхранила картографската си визия до днес.

През 20-те година са съборени сгради по Главната и „Отец Паисий“ и започва новото строителство и павирането на улицата.

Визията на улицата предимно в стил сецесион се свързва с имената на забележителните архитекти Йосиф Шнитер, Камен Петков, Димитър Попов, Стойко Стойков, Слави Грозев, Боян Чинков.

През 80-те години на ХХ век, във връзка с прокопаването на Тунела, са съборени едни от най-забележителните къщи в близост до площада „Хан Крум“ (до днешната Централна Поща), който също е унищожен.

Така улицата става успоредна и на булеварда, преминаващ през Тунела. Двойната успоредност – между пешеходната Главна, символ на спокойствието, и натоварения с движение булевард – е медиативната специфика на улица „Отец Паисий“ до днес.

……………………………………………………………………………………………………………………….

Сайт „Ул.Отец Паисий, Пловдив – преди, айляк, сега”, 2010
www.openarts.info/street/

В сайта е представено съдържанието на книжка „Ул.Отец Паисий, Пловдив – преди и сега” и фотографския проект „Айляк” на Виктория Книш.

дизайн на сайта: studio Maidan
дизайн на страници „Преди” и „Сега” и на печатното издание: студио Пункт
текстове: Катрин Сариева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.