Участници

Подбора на участници във фестивала „УЛИЦА ОТЕЦ ПАИСИЙ” е широк – от експерти, през млади автори, до обитатели на улицата. Креативните и изследователски дейности около двете изложби посветени на улица Отец Паисий са дело на студенти хуманитаристи и фотографи от Пловдив. Във цяластната програма на фестивала ще участват индивидуално поканени артисти, музиканти, визуални артисти, актьори от цялата страна, а в дейностите около уикенд фестивала на 24-25 април ще се вкючи цялата улица – заведения, галерии, магазини, услуги.

—-

Студенти “Етнология”, ПУ “Паисий Хилендарски”: Анелия Генова, Анелия Манова, Анелия Митра, Антоанета Велчева, Атанаска Маджарова, Васил Дачев, Виктор Заграфски, Владимир Бъчваров, Даниела Миленкова, Десислава Ризова, Лъчезар Караасенов, Мария Славчева, Мартин Илиев, Мила Танева, Моника Кьорова, Невена Филипова, Нели Челебийска, Николай Моллов, Петър Загуров, Свобода Стоева, Станислав Мичев, Стефана Минчева, Таки Тавитян, Тина Фикеина, Трифон Ташев, Христина Гайдарова, Христина Гогова, Христо Велчев, Щелиан Левков

Студенти “Графичен дизайн и фотография”, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство: Александра Ангелова, Боряна Киречева, Борислав Христов, Божана Котупова, Георги Димитров, Надежда Дързева, Светла Георгиева, Тодор Ненов

Център за антропологични и етносоциологически изследвания
Центърът за антропологични и етносоциологически изследвания (ЦАЕСИ) е създаден в началото на 2003 година като академично звено към Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. Неговите основни цели са да стимулира интереса на преподавателите и студентите (включително докторантите) от Катедрата по Етнология и социология към новостите в научните изследвания, както и да подпомага техните собствени научни занимания чрез осигуряване на ресурси от различно естество и предоставяне на форум за обмен на идеи и дискусии.
Центърът е работил по осъществяването на международни научноизследователски и приложни проекти, сред които “Наследства, туризъм, социални динамики: сравнително изследване на новите употреби на Европа”, ПРОГРАМА КУЛТУРА 2000; “Успешно следване на чуждестранните студенти – Примерът България”. Той организира и представянето на артистичния проект на екипа на Софи Табаков (Франция) „Светлинен лабиринт”, представен на Античния театър в Нощта на музеите и галериите Пловдив’2008.
http://uni-plovdiv.bg/logos/caess/index_bg.htm

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство е едно от четирите висши учулища по изкуствата в България и единственото извън столицата. Тя бе едно от първите висши училища в България, което получи през 1998 година редовна държавна институционална акредитация, както и акредитация на всички специалности, по които се провежда обучение. През юни 2008 година за Ректор на АМТИИ бе избрана доц. д-р Василка Йончева. Досега в Академията са се дипломирали над 6270 студенти по широк кръг специалности както от пъстрата палитра на различните изкуства.
http://www.artacademyplovdiv.com/home_bg.htm

 

 

Comments are closed.